برای کلیه امور طراحی و چاپ با ملیکیان تک 09397125500 تماس بگیرید
طراحی
تعرفه طراحی(تومان)
کارت ویزیت یکرو
۴۰,۰۰۰
کارت ویزیت دورو
۵۰,۰۰۰
کارت ویزیت برش خاص
۵۰,۰۰۰
تراکت سایز a5 یکرو
۶۰,۰۰۰
تراکت سایز a5 دورو
۸۰,۰۰۰
تراکت سایز a4 یکرو
۸۰,۰۰۰
تراکت سایز a4 دورو
۱۱۰,۰۰۰
بروشور سایز a4 دورو
۲۱۰,۰۰۰
طراحی روی جلد و پشت جلد کاتالوگ
۱۶۰,۰۰۰
طراحی صفحات داخلی کاتالوگ تا ۸ صفحه (هر صفحه)
۸۰,۰۰۰
لوح فشرده
۶۰,۰۰۰
پاکت لوح فشرده
۶۰,۰۰۰
برچسب و لیبل
۸۰,۰۰۰
لیوان کاغذی
۴۵,۰۰۰
ساک دستی
۷۰,۰۰۰
طراحی
تعرفه طراحی(تومان)
ست اداری( کارت ویزیت ، سربرگ ، پاکت )
۲۶۰,۰۰۰
فولدر
۷۰,۰۰۰
سربرگ a4
۸۰,۰۰۰
سربرگ a5
۶۰,۰۰۰
پاکت نامه
۴۵,۰۰۰
پاکت a5
۵۵,۰۰۰
پاکت a4
۷۰,۰۰۰
منوی رستوران بروشوری
۲۶۰,۰۰۰
منوی رستوران تک برگی پشت و رو
۱۶۰,۰۰۰
طراحی لوگو نشانه
۴۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو تایپ
۴۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو ترکیبی
۶۰۰,۰۰۰
طراحی پست ایستاگرام ، تلگرام و استوری
۳۰,۰۰۰
بستن منو